"Финанс Одит Консулт 2002" ООД предлага професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации. Основните принципи на счетоводна кантора "Финанс Одит Консулт 2002" ООД са спазването на добрите практики и индивидуалния подход към всеки клиент.


“Финанс Одит Консулт 2002” ООД е фирма с дългогодишен опит и практика. Ние се придържаме към европейските изисквания за работа и насоченост към клиента. Следваме единен подход и методология и еднакво висок стандарт за качество на предлаганите услуги, с което се стремим да спазваме приетите за кредо принципи на лоялност и професионализъм. Придържаме се и спазваме правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и разпоредби на международното екологично, социално и трудовоправо. В началото на 2014 г. „Финанс Одит Консулт 2002“ ООД успешно приключи процедурата по внедряване на Система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. След извършения одит, сертифициращата организация QS Zurich AG удостовери съответствието на внедрената Система за управление на качеството с приложимия стандарт по отношение на предоставяните от дружеството Одиторски, счетоводни и консултантски услуги. Така „Финанс Одит Консулт 2002“ ООД се присъедини към престижния клуб на сертифицираните по стандарт ISO 9001:2008 предприятия. В началото на 2017 г. успешно приключихме процедура по ресертификация на Система за управление на качеството по новия международен стандарт ISO 9001:2015, за да бъдем актуални към промените в заобикалящата бизнеса среда. С този стандарт “Финанс Одит Консулт 2002” ООД се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове. Нашата амбиция е да разширим максимално обхвата на сертификата, както и разбира се да поддържаме и постоянно да подобряваме внедрената Система за управление на качеството.

Вътрешни правила и мерки за защита на лични данни
Политика за защита на личните данни ФОК2002
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ISO 90012015